Úvod Magazín Váhy (2. díl)

Váhy (2. díl)

Vstupem Slunce do znamení Vah se uzavírá první, osobní polovina horoskopu a začíná druhá, společenská.

Váhy ve vývojovém cyklu

Vstupem Slunce do znamení Vah se uzavírá první, osobní polovina horoskopu a začíná druhá, společenská. Člověk zrozený v Beranu, prošlý dětstvím Býka, Blženců a Raka, školními léty Lva a pubertou Panny zde dosahuje bodu dospělosti. Poprvé si uvědomuje, že sám není nic, že jedině ve společenství druhých lidí je jeho místo, že naplnění úkolu jeho života spočívá pouze v partnerství s druhými lidmi. Hledá proto jako Paris především lásku, člověka, který bude jeho doplňkem, protože jedině v zrcadle partnerského vztahu může dále růst a rozvíjet se. To ovšem také znamená přizpůsobit se, brát ohled na druhé, být spravedlivý a objektivní ve vztazích k druhým lidem. To všechno je úkolem Vah.

Člověk narozený ve Vahách

K charakteristickým vlastnostem Vah patří vzdušná sdílnost, otevřenost, upřímnost, především však to je vždycky laskavost, vlídnost a slušnost. Váhy se budou snažit s každým vycházet třeba i za cenu kompromisů. Jejich ideálem je nikdy se nikoho nedotknout, nikoho nezklamat, vždy se snaží najít prostor k oboustranně prospěšnému a plodnému dialogu nebo k dohodě. Umějí naslouchat, zvažovat argumenty, nacházet řešení. Jsou spravedlivé, nezáludné, nikdy nezneužívají situace, ke každému člověku se stavějí přátelsky a s uklidňující ústupností. Nikdy a za žádných okolnost neprosazují své „já“ jako Beran, za jejich jednáním se vždycky skrývá slůvko „my“. Nevyhledávají vypjaté a dramatické situace, a jsou-li přesto do nich nějakým způsobem vmanévrovány, obvykle ustupují – říká se, že Váhy jsou pravými apoštoly nenásilí. Velmi typická pro Váhy jsou slova Mahátmy Gándhího: „Lidská velikost netkví ani v nahromaděných pokladech, ani v ničivosti zbraní, ale jen v právu a spravedlnosti.“

Váhy jako partner

Všechno, co bylo až dosud řečeno, se pochopitelně plně odráží i v partnerství lidí, v jejichž horoskopu je nějakým způsobem znamení Vah dominantní. Váhy, muži i ženy, totiž ukazují své nejlepší vlastnosti především v harmonických přátelských a partnerských vztazích. Všechny jejich potřeby i schopnosti se zakládají na potřebě klidu, vyrovnanosti a vzájemnosti. Kdo má v oblibě bouřlivé scény, bouchání dveřmi, rozbíjení porcelánu, slzy a roztrhané šaty, ten je u Vah na špatné adrese. A právě tak to s Vahami nebudou mít jednoduché ani partneři, kteří jsou bytostně nezávislí a rádi dělají všechno sami a po svém. Pro Váhy, kromě jejich potřeby klidu a vyrovnanosti, je typická hlavně potřeba sounáležitosti, všechno, co dělají, chtějí dělat společně s partnerem.

A protože jde o vzdušné znamení, bývají to často také diskuse o lásce. Váhy se dokáží celé hodiny bavit o vzájemném vztahu – co je na něm dobré, co špatné, jak by se dal vylepšit. Po hříchu se však ukazuje, že jenom málokteré Váhy jsou schopny podle svých teoretických poznatků také jednat. Rozum a láska k sobě nepasují vždycky bezchybně. To také bývá jedna z nejobtížnějších věcí, kterou se Váhy v oblasti partnerských vztahů musí naučit. Často trvá velmi dlouho, než od nich přijde spontánní emocionální reakce, necenzurovaná racionálním pro a proti. Nicméně přesto: kdo se chce bavit s Váhami o lásce, musí argumentovat logicky a nesmí propadnout emocím. Prudké výtky, doprovázené poznámkami typu: Já vím, že je to všechno moje chyba, probudí u Vah jejich smysl pro spravedlnost a Váhy budou trvat na tom, že všechno není vaše chyba. Rády převezmou padesát procent, pokud jim však budete chtít naložit vše, rázem obrátí a dají všechnu vinu vám. Jsou pro spravedlnost a chtějí, aby každý dostal svůj díl.

Muž Váhy

Muž signovaný znamením Vah bývá nápadný jednak svým dobrým vkusem, mnohdy však také svou ješitností. Není to žádný drsný chlap, který si mění košili jednou za tři týdny a do zrcadla se dívá, jenom aby zjistil, jestli se při holení nepořezal. Většinou dbá o to, jak vypadá, a výsledkem je buď pečlivě oblečený a dobře vyhlížející muž, který si potrpí na kvalitu, nebo (v tom horším případě) nafoukaný páv. Jeho byt je zařízen vkusně, příjemně a často i luxusně, a kdo s ním žije, musí se na zařízení domu nebo bytu také spolupodílet. Pokud muž-Váhy náhodou žije sám, tak určitû ne v typickém zchátralém staromládeneckém doupěti. Má velké uznání pro lidi, kteří mají vkus, klade důraz na dobrý styl a eleganci.

Jeho slabost pro krásu však často vede k tomu, že se dokáže nadchnout pouze pro krásné ženy. Je zaujat fyzickou dokonalostí do té míry, že nejednou zcela propadne krásnému obličeji a bývá pak nezřídka voděn za nos a zraňován, protože si nedokáže připustit, že to, co považuje za dobré, pravdivé a krásné, takové ve skutečnosti vůbec není. Ideální žena muže-Vah přichází přímo z módního časopisu, nalakovaná, vyleštěná a bez vady. V reálném světě tak ale bohužel nikdo nevypadá. Muži-Váhy potřebují dlouhý čas, někdy i celý život, než pochopí, že z vnějšího vzhledu nelze usuzovat na charakter. Protože dávají přednost společnosti, přátelství a duševní spřízněnosti před čistě postelovými záležitostmi, snaží se většinou navazovat vážné vztahy, cení si manželství a mnohdy je uzavírají poměrně brzy. Přesto se však často žení více než jednou – první manželství jim brzy začne připadat nedokonalé. Kdo považuje za svůj životní úkol poznávat vztahy, potřebuje zkrátka více než jeden.

Astronomie
Moudrost stromů: Kaštan Krása jako štít