Úvod Magazín Totemová zvířata - Jelen

Totemová zvířata - Jelen

Indiáni říkají, že každého člověka provází životem dvanáct zvířat. Postupně se s nimi seznámíme. Jsou jiná než zvířata v klasické astrologii. Jsou jiná než zvířata v čínské astrologii. Jsou jiná proto, že jsou indiánská, že jsou to tzv. totemová zvířata.

Vše, co nás obklopuje, je živé a prodchnuto jedním duchem. Země, skály, voda, rostliny, zvířata jsou jen různé projevy stejného ducha v různých realitách.

Vše je na sobě vzájemně závislé, celý vesmír je protkán vlákny vzájemných vztahů jedné pavučiny a člověk je její neoddělitelnou součástí.

Všechna ostatní stvoření jsou si této harmonie a rovnováhy vědoma. Pouze člověk se jí musí ještě učit. Způsobů, jak se jí učit, je mnoho. Jednou z cest je pozorování přirozeného života zvířat a vnitřní komunikace s nimi.

V případě potřeby, budeme-li dostatečně pokorní a vnímaví, ale můžeme jejich prostřednictvím nebo přímo sami požádat o pomoc jakékoli jiné zvíře či stvoření, známe-li jeho vlastnosti, schopnosti a nadání. Šamani, kteří léčí, přivolávají na pomoc sílu a moudrost stovek různých zvířat a ostatních bytostí.

Stejně tak jako se zvířaty je možné komunikovat se všemi dalšími bytostmi s jiným „kabátem“ . O radu lze požádat rostliny, kameny, vodu, vítr, oheň…

Jelen (21. 5.–20. 6.)

Jedna indiánská legenda vypráví příběh o Větru, který se kdysi toulal po Zemi. Při svých toulkách si ze všech zvířat nejvíce oblíbil bílou laň, která ho uchvátila svojí elegancí a krásou. Byla však velmi snadno zranitelná, protože se kdykoli mohla stát snadnou kořistí a vzbuzovalo to v ní veliký neklid. Vítr se jí rozhodl pomoci a obdaroval ji svojí „větrnou lehkostí“. Laň zanedlouho porodila malého koloucha a ten se díky daru Větru dokázal hned po narození postavit na nohy a mohl před hrozícím nebezpečím snáze s „lehkostí větru“ uniknout.

Vítr tak jelenům svým darem pomohl, ale neklid a nepokoj v nich přesto zůstal. Pokud budete pozorovat jelení stádo na pastvě, jejich neustálého neklidu a nepokoje si jistě všimnete. Jsou velmi citliví na každý zvuk nebo pohyb a v případě nebezpečí se hned dají na rychlý úprk. Pasoucí se jelen také občas zvedne hlavu, aniž by cokoli slyšel nebo zahlédl. Má velice dobrou intuici a dokáže vytušit nebezpečí dříve, než se objeví.

Podobně to je také s lidmi narozenými v tomto znamení. Bývají nespokojení, snadněji podléhají stresu a mohou mít problémy se spánkem. Často také přeskakují z jedné činnosti na druhou a mnohdy se jedná o činnosti úplně odlišného charakteru. Může se jim také stát, že při způsobu svého života najednou zjistí, že nedokážou odpočívat.

Pokud je jelen pronásledován, umí při útěku velice dobře rychle měnit směr svého běhu. Přesně to je také typické pro lidi narozené v tomto období. Za svým cílem nejdou většinou přímočaře a s nadšením. Nastane-li jakákoli komplikace, problém nebo nebezpečí střetu, dokážou velice dobře kličkovat. Díky své intuici však umí blížící se problém či neúspěch zavčas vycítit, a vyhnout se tak zklamání a prohře. Jsou to lidé mající vždy v záloze připravenou náhradní alternativu – „zadní vrátka“.

Indiáni považovali jeleny za velmi bystrá, inteligentní a laskavá zvířata. O lidech narozených ve znamení Jelena se říká, že bývají od narození chytří. Jelení lidé jsou velmi činorodí s vynikajícími pozorovatelskými schopnostmi. Jsou to rození vyslanci a diplomati s dobrou intuicí, kteří umí dobře komunikovat na všech úrovních. Jelení lidé bývají velmi důvtipní, šarmantní a jsou často skvělými řečníky, kteří si vás snadno omotají kolem prstu.

Jeleni a laně většinu života tráví ve stádě. Stejně tak úspěch a síla „jeleních lidí“ spočívá v kolektivu, kde dokážou ze sebe vydat to nejlepší. Milují společnost, ale také svobodu. Proto je velmi problematické je jakkoli svazovat. Vztahy ve stádě mezi jeleny a laněmi patří ve zvířecí říši k těm nejsvobodnějším. Neplatí tam žádné omezování ani žádné vztahy na život a na smrt.

Jelen jako duchovní průvodce

Jelen představuje nejen pro indiány Severní Ameriky, ale také pro mnoho domorodých kmenů ze všech koutů světa magické zvíře, které může člověka přenést do jiných světů. Symboliku jelena je proto možné nalézt zejména mezi šamany různých kultur. Pokud budete chtít podniknout cestu za hranice lidského světa či navázat duchovní spojení na různých úrovních, požádejte o pomoc jelena. Může být pro vás tím nejlepším a nejspolehlivějším průvodcem.

Jelení medicína zahrnuje laskavost v slově, myšlence a doteku, schopnost poslouchat, slušnost, uznání krásy rovnováhy, sílu vděčnosti a dávání a schopnost oběti pro vyšší cíle. Učí nás moudrosti, že nepřítele je možné přemoci ne silou, ale laskavostí a˙láskou. Ukazuje nám také, že jedinou pravdivou rovnováhou k síle je láska a soucit. Pomáhá najít laskavost ducha, která hojí všechna zranění a dokáže přimět druhé ke změně a lásce. Všechny tyto ušlechtilé vlastnosti nás může jelen naučit. Jelení medicína patří mezi významnou medicínu důležitou právě v dnešní době, kdy je zejména těchto vlastností tolik potřeba.

Pel-mel
Jiří Šlitr očima Olgy Sommerové Zirkon (2.díl)