Úvod Magazín Měsíc zahradníkem - Září

Měsíc zahradníkem - Září

Co dělat v září na zahradě, v ovocných sadech, ve dvoře, ve včelníku a dalších pro pěstitele důležitých místech?

Září

Na poli a lukách

Dokončiti žně a sklizeň obilí i otavy, pokračovati k setbě zimní, louky zavlažovati, strouhy zanesené čistiti, k rejhování přípravy konati.

Na chmelnici a vinici

Česání chmele dokončiti, chmel na půdě sušiti a plně usušený do pytlů cpáti. naposledy okopávati keře vinné a vykrajovati šlahouny zelené, započíti vinivi hlídati.

V zahradě

Sbírati boby a podobné zralé ovoce, dobývati cibuli a česnek, zakládati nová jahodišťata, opatřiti sklepy mechem a listím pro zeleniny, ředkvičky naposledy vysévati.

V sadech ovocných

Šetřiti stromů při česání ovoce, padanky pilně sbírati, aby červi z nich nevylézali na stromy, olepovati rány stromů očkovaných, ovoce sušiti, přebírati a do sklepů nakládati, sklepy s čerstvým ovocem vyvětrávati.

Ve dvoře

Ukádati do sklepů kulovatiny, mlátiti na pokus, přehazovati obilí na sejpkách, opravovati okna a dveře proti myším, lámati a mědliti len a konopě, sušiti ovoce, zavařovati povidla a máslo, ovoce v sklepech přebírati, med přepouštěti.

Ve včelníku

Podbírati včely a med vyřezávati, prohlížeti ouly a přístřeší jejich.

Archiv, Krásná paní 2013

Pel-mel
Klára Červenková: profesorka z podhradí (2. díl) Kuchyň – nejfrekventovanější místo většiny domácností