Úvod Magazín Pražští ostrostřelci se vrátili

Pražští ostrostřelci se vrátili

Historie a původ Pražských ostrostřelců sahá až do doby českého krále a římského císaře Karla IV. Ten dne 15. 6. 1360 na věčné časy zaručil výsadní postavení všem „ostrostřelcům“, kteří jsou ochotni podřídit se dobrovolně při svém povolání službě králi a obraně jeho města a majetku jeho občanů. Postupem času byla tato privilegia jednotlivými panovníky na českém trůně potvrzována a rozšiřována. Karel IV. nikdy nemluvil do větru, a tak Pražští ostrostřelci žijí i dnes. Jedním z nich je Radomír Zíka.

Jak vlastně myšlenka obnovení Pražských ostrostřelců vznikla?

Zabývám se vojenskou historií a v literatuře jsem se setkal s několika starými fotografiemi Pražských ostrostřelců a s tím, jakou významnou úlohu v historii Prahy hráli. Jako pražského patriota mě to velmi zaujalo, zejména proto, že po roce 1989 se obnovil ostrostřelecký sbor v Brně, Rakovníku a dalších městech. Proto jsme začali s kolegou ing. Jiřím Sissakem uvažovat o obnovení činnosti spolku v Praze. V té době začal dr. Jan Nepomuk Assmann připravovat v Muzeu hlavního města Prahy výstavu Terče pražských ostrostřelců a společnými silami se nám podařilo v roce 2001 obnovit činnost, k níž jsme přizvali bývalé příslušníky někdejší Národní gardy. Zaregistrovali jsme se na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské sdružení zájemců o vojenskou a městskou historii s cílem zachování historických Pražských ostrostřeleckých měšťanských sborů – Pražských ostrostřelců. Plně jsme tedy obnovili činnost sboru měšťanských ostrostřelců z roku 1360, sboru měšťanské pěchoty z roku 1737, sboru granátníků měšťanské pěchoty z roku 1477, jakož i prvorepublikových Národních gard z roku 1918.

Čím se dnešní ostrostřelci zabývají?

Shromažďují a uchovávají památky na Pražské ostrostřelce a seznamují s nimi veřejnost a stejně jako naši předchůdci chceme „zdobit při různých oslavách v našem městě“. Dnes téměř zapomenuti ostrostřelci se podíleli v čase válek na obraně města a v čase míru reprezentovali. Bez ostrostřelců se neobešla žádná významná událost, ať to byly oslavy narozenin Jeho císařského Veličenstva, vítání významných návštěv nebo pohřby významných osobností. Ve spolupráci s ostatními ostrostřeleckými a jinými „staromilskými“ spolky v celé republice se zúčastňujeme různých oslav a vzpomínkových akcí. V Praze nejvíce spolupracujeme s plaveckým spolkem Vltavan. Také pořádáme pravidelné spolkové střelby z historických zbraní. Co bychom to byli za ostrostřelce, kdybychom neuměli střílet!

Archiv, časopis Krásná, 2005

Pel-mel
Přemýšlejme o sousedech Život s květinami (1. díl)