Úvod Magazín Měsíc zahradníkem - Prosinec

Měsíc zahradníkem - Prosinec

Co dělat v prosinci na zahradě, v ovocných sadech, ve dvoře, ve včelníku a dalších pro pěstitele důležitých místech?

Na poli a lukách

Hnůj vyvážeti na pole i luka, sníh vybírati ze svodnic, mýtiti a kamení sbírati z polí, štěrk na cesty voziti, Zavlažování zastaviti, rejhovati, kde třeba, pokud nemrzne.

Na chmelnici a vinici

Chmel na sejpce před vláhou ošetřiti. Jámy ve vinici čistiti a přikrývati.

V zahradě

V pařišti salát a ředkvičku síti, semení vylupovati a přebírati, hnojivé smíšeniny přerývati, nahnilé zeleniny ze sklepy vyklízeti.

V sadech ovocných

Housenky obírati a ničiti, stromy čistiti a zbytečné součí ořezávati, neplodné stromy vykopávati.

Ve dvoře

Sníh z oken a střech shrabovati, za jasného počasí sklepy a sejpky vyvětrávati, obilí přehazovati, nahnilé okopaniny a ovoce vybírati.

Ve včelníku

Dohlížeti, mají-li včely dost tepla i potravy.

Archiv, Krásná paní 2013

Pel-mel
Dobro činiti: Slepice s tetičkou Hana Vaisocherová - Chtěla jsem být detektivem!