Úvod Magazín České vynálezy - Polarografie

České vynálezy - Polarografie

Významní představitelé technické a vědecké inteligence patří, či alespoň by měli patřit, vedle inteligence kulturní vždy k národním pokladům každé země. Možná ani nevíte, které všechny známé i méně známé vynálezy a objevy dali světu lidé, kteří žili a tvořili nebo se alespoň narodili v českých zemích.

Důmysl, vtip, zručnost, neúnavná práce a originální nápady nikdy nechyběly českým lidem, z nichž se mnohým podařilo nesmazatelně se zapsat mezi světové velikány svých oborů.

Polarografie

Polarografie je dnes běžně užívanou metodou chemické analýzy, která umožňuje stanovit i velmi nízké koncentrace iontů kovů i organické látky. Tato metoda prošla samozřejmě od svého objevu do dnešních dnů celou řadou technických vylepšení a modernizací. Základem objevu, za kterým stojí český fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský, byly experimenty se rtuťovou kapkovou elektrodou, která se používala k měření povrchového napětí rtuti. Heyrovský studoval elektrolytické procesy probíhající v tomto uspořádání a nakonec sestrojil roku 1924 se svým japonským žákem Masuzo Shikatou automatický přístroj (polarograf) pro záznam závislosti proudu na napětí při elektrolýze roztoku vzorku s použitím rtuťové kapkové elektrody. Teoretickému rozpracování polarografické metody pomohl zejména další z Heyrovského žáků Dionýz Ilkovič ze Slovenska. Jaroslav Heyrovský se narodil 20. prosince 1890 v Praze.

Vystudoval akademické gymnázium v Praze, poté studoval na Karlově univerzitě a od roku 1910 na University College v Londýně. V roce 1918 obhájil na Karlově univerzitě svou doktorskou práci a dále na téže univerzitě pokračoval ve své samostatné vědecké práci, posléze byl jmenován profesorem fyzikální chemie. Za objev a rozpracování polarografické metody byl roku 1959 poctěn Nobelovou cenou za chemii.

Stal se zakladatelem Polarografického ústavu Československé akademie věd a patřil také mezi zakladatele odborného chemického časopisu Collection of Czechoslovac Chemical Communications, který byl založen roku 1929 u příležitosti 10. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Časopis Collection vychází úspěšně pod stejným názvem dodnes. Kromě Nobelovy ceny byl Heyrovský poctěn několika čestnými doktoráty. Byl viceprezidentem Mezinárodní unie fyziků, prezidentem polarografické společnosti v Londýně a členem mnoha dalších vědeckých společností včetně České společnosti chemické. Jaroslav Heyrovský zemřel 27. března 1967 a byl pohřben na vyšehradském hřbitově.

Text: Dušan Drahoňovský, Petr Štěpán, www.vlastenci.cz

Archiv, časopis Krásná 2010

Osobnosti a rozhovory
Neboť snít je umění: Grace Kelly a Rainier III., kníže monacký (2. díl) O střídmosti