Úvod Magazín Z kalendáře historického národa českého – Únor

Z kalendáře historického národa českého – Únor

Z kalendáře historického národa českého od Mistra Daniela Adama z Veleslavína a jeho pokračovatele Martina Jana Vochoče.

2. února L.P 1826

se dočkala Praha první české opery původní. Byl to Škroupův Dráteník, komponovaný na libreto Chmelenského, jehož premiéru vidělo Stavovské divadlo.

4. února L.P. 1808

narodil se v Kutné Hoře český spisovatel-buditel Josef Kajetán Tyl, tvůrce národní hymny Kde domov můj.

5. února L.P. 1796

se sestoupilo osm šlechticů českých za tím účelem, aby klesající vkus umělecký vůbec byl povzbuzen, aby se zamezilo vyvážení uměleckých děl z vlasti a aby založena byla obrazárna a zřízena škola umělecká. Jména těchto šlechticů jsou: František Antonín hrabě Kolovrat-Novohradský, František hrabě Šternberk-Manderschein, Rudolf hrabě Černín, František hrabě z Vrtby, Antonín Isidor kníže z Lobkovic, Bedřich hrabě Nostitz-Rieneck, Kristián hrabě Glam-Gallas a Josef hrabě Čejka z Olbramovic. Ke zřízení obrazárny došlo ještě téhož roku. K založení akademie však přikročeno až roku 1800.

5. února L.P. 1920

vstoupil v život zákon č. 114, jímž bylo město Praha, sestávající dosud z osmi čtvrtí městských, sloučeno s 37 obcemi v okolí, ze samosprávných okresů karlínského, smíchovského, vinohradského, zbraslavského a žižkovského v jednu obec pod společným názvem hlavní město Praha. Vládním nařízením k citovanému zákonu byla Praha rozdělena na 19 částí čili čtvrtí městských.

7. února L.P. 1862

Zemřel v Rotterdamu v Holandsku český hudební skladatel František Jan Škroup, zakladatel české opery a tvůrce hudby Kde domov můj. Zaváděl do Čech kult opery zpívané na český text, zatímco dosud byly známy jen opery zpívané italsky či německy.

8. února L.P. 1628

přišel proud vyhnancův českých s Janem Amosem Komenským do polského města Lešna, kde se poutníkům, unaveným dlouhým zimním pochodem a sklíčeným touhou po vlasti opuštěné, dostalo vlídného přijetí. Lešenské období života Komenského náleží k nejvlídnějším a nejplodnějším. Komenský učil tu na školách a vytvořil tu četná díla svá, např. Velikou didaktiku, Bránu jazyků aj.

12. února L.P.1827

sestrojil český vynálezce Josef Ressel v Terstu první lodní šroub.

16. února L.P.1862

byla konána první valná hromada Sokola v Praze. Starostou zvolen Jindřich Fügner, jemuž po boku stáli Miroslav Tyrš, Emanuel Tonner a oba Grégrové. Cvičení zahájeno 5. března téhož roku.

Pel-mel
Můj život v Paříži (1. díl) Můj život v Paříži (2. díl)