Úvod Magazín Z kalendáře historického národa českého – Listopad (2. díl)

Z kalendáře historického národa českého – Listopad (2. díl)

Z kalendáře historického národa českého od Mistra Daniela Adama z Veleslavína a jeho pokračovatele Martina Jana Vochoče.

22. listopadu L.P. 1835

se narodil v Citolibech u Loun český architekt Josef Mocker. Studoval na technice v Praze a na Akademii ve Vídni, kde pracoval v huti chrámu svatoštěpánského. Vrátil se do Čech jako přesvědčený vyznavač čisté gotiky a v duchu tohoto purismu navrhl i provedl restauraci Karlštejna, Křivoklátu, Konopiště, Prašné brány i Karlova mostu v Praze, chrámu sv. Barbory na Horách Kutných, sv. Bartoloměje v Plzni aj.

24. listopadu L.P. 1907

slavnostně bylo otevřeno Městské divadlo na Královských Vinohradech, které znamenalo soutěž samému divadlu Národnímu. V čele stanul jako ředitel E. A. Šubert, jako dramaturg Jar. Kramper.

25. listopadu L.P. 1905

vydán zemský zákon moravský č. 4/1906, podle něhož je dítě povinno choditi do školy, jejíž jazyk se shoduje s jeho národností.

26. listopadu L.P. 1939

zemřel v Poličce literární historik Arne Novák. Syn klasického filologa Josefa Nováka a spisovatelky Terézy Novákové se narodil 2. března 1880 v Litomyšli, studoval slovanskou a germánskou filologii v Praze i v Berlíně. Od r. 1920 působil jako řádný profesor českých literárních dějin na universitě v Brně, kde byl v letech 1937–1939 rektorem. Dosáhl členství České akademie i Královské společnosti nauk. Arne Novák napsal monografii o Svatopluku Čechovi, Josefu Dobrovském, Viktoru Dykovi, Janu Nerudovi, Josefu Václavu Sládkovi i o svojí matce Teréze Novákové.

27. listopadu L.P. 1576

M. Daniel Adam z Veleslavína měl svatbu s Annou, prvorozenou dcerou Jiřího Melantrycha, senátora a impressora Starého Města pražského.

28. listopadu L.P. 1688

zemřel v Praze v koleji sv. Klimenta kněz a spisovatel Bohuslav Balbín z Vorličné, neohrožený obhájce jazyka českého. Potomek staré rodiny vladycké narodil se v Hradci Králové 3. prosince 1621, vstoupil do řádu jezuitského a vyučoval na řádových školách. Základním dílem Balbínovým je Epitome historica rerum Bohemicarum, symbolicky jednotná kniha českých dějin. Bohuslav Balbín z Vorličné je nesporně největí postavou českého baroka, duchovním bojovníkem češství, průkopníkem idee svatováclavské a slavným klerikem našeho národa.

29. listopadu L.P. 1378

okolo 2. hodiny na noc, umřel na Pražském hradě císař Karel IV., král český a otec vlasti své, a tam v kůru kostela sv. Víta pochován. Živ byl let 62, měsíců 6 a dnů 13. Kraloval v Čechách po smrti otce svého 32 let.

29. listopadu L.P. 1780

umřela v Vídni k největšímu zármutku svých poddaných císařovna a královna Maria Terezia, v 63 letech věku svého.Této velké paní slavné panování toho zasluhuje, aby potomci naši tuto českou královnu v paměti měli a ji v slavné památce dobrořečili. Panovala slavnû 40 let, korunována v Čechách 12. máje 1743, v Uhřích 1741.

29. listopadu L.P. 1839

zemřela ve Vídni Kateřina Bedřiška, vévodkyně Zaháňská, rozená princezna Kuronská, narozena 1781 v Kuronsku, žila střídavě ve Vídni a v Ratibořicích. Její postava vykreslena jako „paní kněžna“ v Babičce Boženy Němcové. Zajímavou thesi o tom, že by vévodkyně sama byla matkou Boženy Němcové, osvětlil Jarmil Krecar v knížce Quodlibet.

30. listopadu L.P. 1436

na den sv. Ondřeje byla zima velmi ukrutná a sníh náramně veliký spadl, jakého lidé od sta let nepamatovali; z města do města lidé jíti ani jeti nemohli.

Pel-mel
Záhadný Nikola Tesla (2. díl) Giovanni Pisano – neznámý génius