Úvod Magazín Voda dává život i zabíjí

Voda dává život i zabíjí

Mezi největší hrozby současného světa patří nedostatek zdravotně nezávadné vody a hygieny. I když se situace v posledních dvaceti letech výrazně zlepšila, s nedostatkem čisté vody právě teď bojuje každý desátý člověk naší planety – 783 milionů lidí. 2,5 miliardy lidí dokonce nemají ani běžnou toaletu. Tak hrozivé životní podmínky tvoří jeden z potenciálně nejnebezpečnějších světových zdravotních problémů – nejvíce ohroženou skupinou populace jsou děti.

Na nemoci způsobené závadnou vodou a nedostatečnou hygienou každoročně ve světě umírají dva miliony dětí. Jen průjmová onemocnění jako důsledek užívání nekvalitní vody a absence hygienických zařízení zabijí každý den 4500 dětí ve věku do pěti let. Miliony dalších dětí jsou oslabeny a stávají se snadno oběťmi jiných nemocí – a naopak: zdravotní rizika spojená s nedostatkem nezávadné vody jsou u mnoha dětí umocňována sníženou odolností z důvodu podvýživy. Není proto překvapením, že země, kde je situace s dostupností nezávadné vody nejhorší (např. Niger, Etiopie a další země afrického rohu nebo Demokratická republika Kongo), jsou zároveň zeměmi s nejvyšší dětskou úmrtností – v Etiopii, kde má přístup k nezávadné vodě pouhých 24 procent populace, se z tisíce narozených dětí 118 nedožije pátého roku života.

Dalším vážným problémem, vyplývajícím z nedostatku vodních zdrojů, je skutečnost, že ve většině rozvojových zemí leží i nejtěžší práce v domácnosti výlučně na ženách. Zejména ve venkovských oblastech je pak častým osudem dětí každodenní nošení těžkých kanystrů s vodou z řek, jezer či studní, vzdálených i několik kilometrů. Nedostatek vody tak nepřináší jen zdravotní komplikace, ale má často přímý negativní dopad také na vzdělání a dlouhodobý rozvoj dětí, zejména dívek.

Co dělá UNICEF

UNICEF ve více než 90 zemích světa hloubí studny, instaluje ruční čerpadla, zajišťuje přívod vody do škol a zdravotních středisek, poskytuje prostředky pro dezinfekci vody, staví latríny, rozvíjí programy zaměřené na zvýšení úrovně hygieny rodin a ochrany před nemocemi přenášenými závadnou vodou.

Jednou z nejvyšších priorit UNICEF je zajišťovat pitnou vodu a hygienická opatření v situacích přírodních katastrof a válečných konfliktů, kdy dochází k velkým přesunům obyvatelstva a k jejich koncentraci v dočasných táborech pro lidi bez domova. V takových situacích rozhoduje včasné zajištění nezávadné vody o přežití mnoha tisíců i milionů lidí. UNICEF je hlavním světovým distributorem orálních rehydratačních solí – jednoduché kombinace cukrů a solí, jejichž podávání výrazně snižuje počet úmrtí dětí na průjmová onemocnění.

Věděli jste, že...

  • …mytí rukou mýdlem (v krizových situacích také popelem) může snížit počet dětských úmrtí na průjmová onemocnění o 47% a úmrtí na akutní infekce dýchacích cest až o polovinu?
  • …oddělené školní toalety pro chlapce a dívky zvyšují školní docházku dívek průměrně o 11 %?
  • …zajištění pitné vody a sanitace pro všechny lidi na světě by ročně stálo tolik, co Evropané utratí za zmrzlinu?

Archiv, časopis Krásná 2012

 

Pel-mel
Tři ženy Zdeňka Mahlera (2. díl) Hongkong, město věží a jehel - Klíčová postava? Tlumočník