Úvod Magazín Totemová zvířata - Datel

Totemová zvířata - Datel

Pro nás rak, pro Indiány datel

Indiáni říkají, že každého člověka provází životem dvanáct zvířat. Postupně se s nimi seznámíme. Jsou jiná než zvířata v klasické astrologii. Jsou jiná než zvířata v čínské astrologii. Jsou jiná proto, že jsou indiánská, že jsou to tzv. totemová zvířata.

Vše, co nás obklopuje, je živé a je prodchnuto jedním duchem. Země, skály, voda, rostliny, zvířata jsou jen různé projevy stejného ducha v různých realitách. Vše je na sobě vzájemně závislé, celý vesmír je protkán vlákny vzájemných vztahů jedné pavučiny a člověk je její neoddělitelnou součástí.

Všechna ostatní stvoření jsou si této harmonie a rovnováhy vědoma. Pouze člověk se jí musí ještě učit. Způsobů, jak se učit, je mnoho. Jednou z cest je pozorování přirozeného života zvířat a vnitřní komunikace s nimi. Budeme-li dostatečně pokorní a vnímaví, můžeme jejich prostřednictvím nebo přímo sami požádat o pomoc jakékoli jiné zvíře či stvoření, známe-li jeho vlastnosti, schopnosti a nadání. Šamani, kteří léčí, přivolávají na pomoc sílu a moudrost stovek různých zvířat a ostatních bytostí. Stejně jako se zvířaty je možné komunikovat se všemi dalšími bytostmi s jiným „kabátem“ . O radu lze požádat rostliny, kameny, vodu, vítr, oheň…

Datel (21. 6.–27. 7.)

Indiáni a všechny přírodní národy napříč světadíly věří, že stromy mají duši a jsou velice důležitou součástí matky Země. Chovají se k nim proto s úctou a respektem. O datlech se všeobecně traduje, že jsou to lékaři stromů, kteří dokážou osvobodit stromy od škůdců. Proto se těší velké vážnosti a důležitosti.

Jedna indiánská legenda vypráví o tom, jak jednoho dne matka Země svolala všechna zvířata, ptáky a zástupce lidí. Mezi pozvanými nechyběl pochopitelně ani datel, který se tehdy honosil krásným „červeným kabátem“. V průběhu rokování najednou zpozorněl, neboť uslyšel vzdálený rytmický zvuk bubnu indiánského šamana, který volal o pomoc. Posvátný strom života umíral. Datel bez váhání letěl stromu na pomoc. Když přiletěl na místo, zjistil, že strom má hluboko ve svém kmeni nebezpečného škůdce. Pustil se hned do práce a vytrvale se prodíral tvrdým dřevem do nitra stromu. Během činnosti se mu na peříčka nalepila smolná čerň, a než svým ostrým zobákem škůdce zneškodnil, utržil zranění na hlavě. Od té doby se všichni datlové na poctu „toho, který zachránil strom života“ oblékají do stejných barev.

Představte si datla, který přilétne na strom a zaposlouchá se do jeho kmene. Výborným sluchem a citem odhalí i toho nejméně slyšitelného škůdce. Podobně jsou na tom také lidé narození ve znamení Datla. Umí velice dobře a trpělivě naslouchat a už tím, že naslouchají, stávají se lékaři duší lidí, kteří s nimi přijdou do styku. Umí se velice dobře vcítit do pocitů druhých a vždy se jim snaží porozumět. Bývají úspěšnými léčiteli, což podvědomě vnímají jako své poslání. Vynikají nesmírnou trpělivostí s nemocnými a zraněnými a mají vysoké sociální cítění. Jejich citlivost a vnímaní jim dává talent rozumět rostlinám a často pracují s léčivými bylinami. Datel je také známý tím, že si v dutinách stromů umí vytvořit útulné hnízdo. Stejně takoví jsou i datlí lidé. Velice jim záleží na rodinném zázemí. Kladou důraz na harmonii ve vztazích a na útulnost prostředí, ve kterém žijí. K vytvoření rodinného hnízda mají zvláštní talent. Jejich lpění na rodinném kruhu může někdy přinášet také negativní stránky. Mladí členové rodiny neradi své „hnízdo“ opouštějí a v roli rodičů zase mohou bránit mladým v „rozletu“ z hnízda

Ač datel vypadá křehce a jemně, umí se svými velmi silnými drápy přichytit pevně na kůře stromu a ostrým zobákem proklovat i tím nejtvrdším dřevem. Stejně tak to je u lidí narozených v tomto znamení. Nenechme se oklamat jejich citlivostí a zdánlivou křehkostí. Jsou to velmi silné osobnosti a svojí vytrvalostí a zarputilostí dokážou dosáhnout svého. Datla není snadné si ochočit. Každé divoké zvíře je přirozeně bázlivé, ale datel se svojí plachostí vymyká celé zvířecí říši. Také datlí lidé bývají velice ostýchaví a nedůvěřiví a velice dlouho jim trvá, než si vás připustí k tělu a začnou vám opravdu důvěřovat. Pokud si jejich důvěru získáte, bývá to navždy, neboť neradi mění své přátele či obchodní partnery.

Datel jako duchovní průvodce Pokud se vám ve snu zjeví datel nebo vás upoutá jeho klepot v přírodě, může to být znamení, že byste se měli zastavit a zaposlouchat hluboko do svého nitra. Zvážit svoji životní situaci a uvědomit si, co opravdu chcete a co je pro vaši životní cestu a harmonii opravdu důležité. Potom byste, stejně jako datel ostrým zobákem, měli radikálně odstranit všechen nepotřebný balast, který se na vás nabalil, a očistit se od všech „škůdců“ až na zdravé jádro. Možná vám chce datel říci, že byste měli více poslouchat své okolí a zaměřit se na urovnání a harmonii všech vztahů v rodině a v práci. Datlova přítomnost může být také signálem, abyste byli méně důvěřiví a nepouštěli si některé lidi hned k tělu. Datla je možné požádat a přivolat na pomoc při očistném obřadu nebo když se snažíte dostat k jádru problému a potřebujete oddělit „zrna od plev“. Je také výborným pomocníkem při stanovení diagnózy pro léčení rostlin, zvířat a lidí.

Pel-mel
Léto je tady - Kosmetika Jak vychovávat děti? (1. díl)