Úvod Magazín Podle jakých atributů poznáte světce? Víte, čí byli patroni?

Podle jakých atributů poznáte světce? Víte, čí byli patroni?

Kutná Hora, chrám sv. Barbory (autor: RaKr_2, Pixabay)

Maria Magdaléna, lidově Maří Magdaléna

atributy: lebka, symbol pouště a lidské pomíjivosti; alabastrová skříňka, hostie, houba, karmelitka, koruna trnová (někdy s růží), Kristus, kříž, stigma, závoj.

patronka: holičů (na základě legendy, že svými vlasy omyla nohy Ježíše Krista) a mnoha řemesel a živností; nejvíce se k ní dozajista utíkají zkroušené kajícnice a svedené ženy.

Svatá Barbora

atributy: kalich s hostií, věž s třemi okny, meč nebo kladivo jako nástroje jejího umučení, páv, pochodeň, koruna, kniha, palma

patronka: horníků, sedláků, architektů, stavebních dělníků, slévačů (zvonů), kovářů, kameníků, horníků hrobníků, zvoníků, kloboučníků, kuchařů, řezníků; dívek; zajatců; dělostřelectva; hasičů; umírajících a za dobrou hodinku smrti; proti ohni; proti bouřce; proti horečce a proti moru; pomocnice v nouzi.

Svatý Jakub

atributy: kniha, svitek, kyj nebo valchovací tyč (tyč s proděravělou deskou), je zobrazován, jak ho shazují z chrámové hradby nebo jako dítě s malým mlýnkem.

patron: Uruguaye, cukrářů, kloboučníků, koželuhů, lékárníků, paštikářů, umírajících (kvůli jeho shovívavosti se svými vrahy při umírání), valchářů.

Archiv, časopis Krásná 2011

Pel-mel
Robert Reich Je chřipka přepych?