Úvod Magazín Podle jakých atributů poznáte světce? Víte, čí byli patroni?

Podle jakých atributů poznáte světce? Víte, čí byli patroni?

Světec či svatý je v náboženské víře a úctě člověk, který dosáhl svatosti či blízkosti Bohu. Dnes vám představíme tři svaté ženy. Jaké jsou jejich atributy a koho jsou patronkami?

Matka Boží, Panna Maria

atributy: jednorožec (bájné zvíře, jež se dalo chytit pouze v klíně panny, předobraz vtělení), zelenající se hůl Aronova, věž Davidova (štíty na ní symbolizují Mariiny ctnosti), hvězda nad mořem, lilie, růže, oliva, cedr; dvanáct hvězd kolem hlavy, měsíc a had pod jejíma nohama. Bývá znázorňována s holubicí symbolizující Ducha sv. a snad nejčastěji s Božským Dítětem v náruči. Jako bolestná s mečem (či i se sedmi meči v srdci). Nanebevzetí s doprovodem andělů. Její oslava je vyobrazením korunovace s Nejsvětější Trojicí.

patronka: univerzální, všech křesťanů, kteří se k ní utíkají, protože je Matkou všech

Svatá Anežka Česká

atributy: model kostela v ruce. Je zobrazována v řeholních šatech s korunkou, někdy má odložený královský šat a korunu; u nohou ubožáka; ošetřuje nemocné; uděluje almužnu; sytí hladové.

patronka: Čech, nemocných, chudých a trpících

Svatá Lucie

atributy: mladá panna s krkem probodnutým mečem nebo dýkou, s palmovou ratolestí symbolizující nevinnost; lampa, lucerna dvě oči na misce, hranice, hrdlo, kniha, kotel.

patronka: Syrakus a Benátek, chudých, slepých, kajícných dívek, nemocných dětí, rolníků, sklenářů, tkalců, sedlářů, čalouníků, krejčích, švadlen, nožířů, kočích, vysokoškolských zřízenců, služek, podomních obchodníků, písařů, notářů, právníků, pomáhá při očních chorobách, bolení v krku, úplavici a infekčních nemocech. Lucie je patronka světla. I její jméno je odvozeno od latinského slova lux - lucis.

Archiv, časopis Krásná 2011, Fotografie: Wikipedie

Pel-mel
Dvakrát kandidovala do zemského sněmu - Marie Tůmová (3. díl) Nejdůležitější je psychologie – nejen při hubnutí (1. díl)