Úvod Magazín Jak poznáme Vodnáře

Jak poznáme Vodnáře

Většina lidí má ráda duhu. Děti si při ní něco přejí, umělci ji malují, snílci se za ní honí, ale Vodnář má přede všemi náskok. On totiž na jedné takové duze žije. Jako udivená Alenka z bludiště Říše divů budete muset být u tohoto znamení pod vlivem Urana neustále připraveni na nečekané věci a události. 

Většina lidí má ráda duhu. Děti si při ní něco přejí, umělci ji malují, snílci se za ní honí, ale Vodnář má přede všemi náskok. On totiž na jedné takové duze žije. Jako udivená Alenka z bludiště Říše divů budete muset být u tohoto znamení pod vlivem Urana neustále připraveni na nečekané věci a události. Ačkoliv jsou od přírody laskaví a klidní, rádi odporují veřejnému mínění a v skrytu duše se baví šokováním konvenčních lidí občasným nepřístojným chováním. Tyto normálně uhlazené a zdvořilé duše vás dovedou náhle uzemnit nejneuvěřitelnějšími výroky a činy v nejneočekánější době. Když má chuť, objeví se bosý a vysměje se vám za to, že se smějete jemu. Vodnáři se často obléknou do podivných úborů, aby dokázali, že se nemíní přizpůsobit.

Volnost milující Vodnáři dokážou být neobyčejně zábavní, dokonce perverzní, originální, domýšliví a nezávislí, ale také umějí být diplomatičtí, jemní, soucitní a zakřiknutí. Vodnář téměř zoufale hledá bezpečí davu a přátelství, které ho naplňuje. Potom náhle následuje období zasmušilé samoty, kdy nechce být nikým vyrušován. Ale ať je společenský nebo v ústraní, uchová si svou ostrou vnímavost, která je hlubší a bystřejší než u jiných lidí.

Tito lidé vždy analyzují situace, přátele i cizince. Může vás vyvést z míry, když začnou klást přímé otázky s minimem taktu a snaží se dobrat vašich soukromých pocitů. Jakmile zjistí, že hádanka nakonec nebyla tak složitá, jak se zdálo, začnou se nudit a někdy je to i rozzlobí. Nic není urážlivější, než když Vodnáře přestane bavit jeho mikroskopické zkoumání a obrátí se k další zajímavé osobnosti právě ve chvíli, kdy vás přesvědčil, že vás považuje za nejdůležitější lidskou bytost na zemi. Zabolí to.

Nad tímto znamením visí podivný druh izolace a jeho nositelé bývají nepochopeni. Je to proto, že lidstvo ještě nedospělo k jejich utopii. Protože Vodnář žije v budoucnosti a do přítomnosti se vrací jen krátce, světštějším duším se může zdát jednoduše praštěný. On to cítí a to prohlubuje jeho pocit izolace.

Toto znamení se označuje jako znamení génia a tím skutečně je, protože víc než sedmdesát procent lidí v Síni slávy jsou Vodnáři nebo mají ascendent ve Vodnáři. Na druhé straně značně vysoké procento lidí v psychiatrických léčebnách nebo těch, kteří chodí pravidelně k psychiatrovi, jsou také Vodnáři. Říká se, že mezi genialitou a vyšinutostí je jen úzká dělicí čára.

Vodnáři představují podivuhodnou směsici chladu, praktičnosti a výstřední nestability a zdá se, že instinktivně soucítí s duševně nevyrovnanými lidmi. Mají fantastickou schopnost utišit hysterické lidi a uklidnit vyděšené děti.

Jejich rozhled a názory jsou tak široké, že stěží najdete některého s předsudky. Bude silně šokován, vytknete-li mu předpojatost. Má v sobě tak silný bratrský instinkt, že když se vzácně dopustí netolerance, nejenže si toho nebude vědom, ale bude tuto nálepku nenávidět. Normálně jsou všichni jeho bratři a sestry.

Zpravidla je obtížné přimět Vodnáře k pevně stanovené schůzce. Raději to nechá otevřené, protože se nerad zavazuje k určitým povinnostem v určitou dobu. Nicméně vás mohu ujistit, že když se vám podaří z něj vymámit slib, že se s vámi setká v určenou hodinu, bude tam přesně na minutu. Spolehlivě se objeví, ledaže by ho na cestě někdo unesl (což se mu jako Vodnáři může stát. Těmto lidem se může stát cokoli v kteroukoli dobu. Myslím tím opravdu cokoliv).

Můžete od něj očekávat upřímné názory, ale nebude zkoušet vám diktovat, co byste si měli myslet nebo jak byste měli žít. Stejně tak nemá v úmyslu vám dovolit radit mu, jak by měl myslet nebo žít on. Vodnářova filozofie je, že každý má svůj ideál, svou zvláštní touhu.

Jeden z důvodů, proč se Vodnáři nezřídka setkávají s nepřátelskou kritikou, je fakt, že vám neustále chystají překvapení.

Tito lidé nesnášejí lhaní a podvádění a vyhýbají se půjčování věcí. Dají vám peníze jako dárek, ale nežádejte od nich půjčku. Nesplněný slib nebo nezaplacený dluh může vytvořit ve vašem přátelství s Vodnářem velkou trhlinu. Vodnáři drží slovo a platí své účty a od ostatních očekávají totéž. Jakkoli nesnášejí pokrytectví a licoměrnost, umějí zodpovídat otázky tak mazaně, že vzbuzují mylný dojem. Zřídka vysloví přímo lež, ale dovedou vás ošálit velmi nenápadnými metodami, což se dá stěží označit za čestnost, kterou neustále hlásají.

Lidé narozeni v tomto znamení jsou považováni za idealisty, možná nezaslouženě, protože opravdový idealismus se skládá ze slepé víry a optimismu, kdežto Vodnáři jsou příliš chytří, aby se dali nadlouho do služeb ztracené věci. Vědí, že většina snů jsou iluze jako duha, kterou tak pečlivě prozkoumali, a přece ji milují. Tradice a autorita je nechávají chladnými.

Astronomie
Isadora Duncanová (v knize a na jevišti) Z kalendáře historického národa českého – Leden