Úvod Magazín České vynálezy - Antonín Holý

České vynálezy - Antonín Holý

Významní představitelé technické a vědecké inteligence patří, či alespoň by měli patřit, vedle inteligence kulturní vždy k národním pokladům každé země. Možná ani nevíte, které všechny známé i méně známé vynálezy a objevy dali světu lidé, kteří žili a tvořili nebo se alespoň narodili v českých zemích. Důmysl, vtip, zručnost, neúnavná práce a originální nápady nikdy nechyběly českým lidem, z nichž se mnohým podařilo nesmazatelně se zapsat mezi světové velikány svých oborů.

Léčebné přípravky Duviragel, Vistide, Hepsera aj.

Řadu zaregistrovaných a prodávaných léčebných přípravků, jako je aniherpetikum Duviragel (gel proti oparům), antivirová léčiva Vistide (proti viru pásového oparu, virovému zánětu oční sliznice, viru pravých neštovic), Hepsera (proti žloutence typu B), Viread (vysoce účinný preparát proti AIDS), Truvada (jeden z nejúčinnějších preparátů proti AIDS) a také třeba originální přístup přípravy Azidothymidinu (klasický preparát proti AIDS), má na svém kontě výzkumný tým českého organického chemika Antonína Holého, který stále aktivně působí na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, a tak můžeme předpokládat, že řada jmenovaných úspěšných preparátů se ještě dále rozroste.

Antonín Holý

se narodil 1. září 1936 v Praze. Vystudoval gymnázium v Praze-Karlíně a v letech 1954–1959 organickou chemii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V období 1960–1963 působil jako doktorand na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV (ÚOCHB) v Praze. Poté, od roku 1963, je vědeckým pracovníkem téhož ústavu, posléze v roce 1967 vedoucím vědeckým pracovníkem. Po dobu osmi let od roku 1994 vykonával funkci ředitele ústavu. Již od roku 1976 spolupracuje se skupinou Erika De Clerqa z Katolické univerzity v belgické Lovani na vývoji antivirových preparátů. Kromě vědecké činnosti se Antonín Holý věnuje též výuce a přednáší na Karlově univerzitě v Praze a Palackého univerzitě v Olomouci. Na Palackého univerzitě se rovněž habilitoval a později byl jmenován profesorem. Je nositelem řady vyznamenání a cen, kupříkladu čestných doktorátů Palackého univerzity Olomouc a VŠCHT Praha. V roce 2007 se stal nositelem ceny vlády České republiky Česká hlava.

Archiv, časopis Krásná 2011 (Pozn. red.: Antonín Holý zemřel 16. července 2012)

Osobnosti a rozhovory
Změny a jistoty dřevorubce Martina Komárka V kuchyni krále komiků - Vlasta Burian