Úvod Magazín Andělské bytosti kolem nás II.

Andělské bytosti kolem nás II.

Milí čtenáři, když kolem sebe vidím tolik různých neštěstí, trochu se rouhačsky ptám „svých“ andělů, kde se toulají, když by mohli mnoha lidem pomoci. Stále mne pronásleduje ta věčná otázka – proč? Proč se někomu dějí tak hrozné věci a druzí vyváznou lehce ze zdánlivě neřešitelných situací? Je to opravdu jen tím, že někteří lidé prostě věří, že existují andělé, a jiní ne, že někteří je žádají o pomoc a jiní se jen ušklíbnou nad bláhovostí nás věřících? Nevím.

Neznám jednoznačnou odpověď, ale znám tolik neuvěřitelných příběhů, z kterých jde až mráz po těle. Mně osobně to stačí jako odpověď, abych prostě věřila a každý den prosila anděly o ochranu. Musím se pousmát nad rozdáváním tak zvaných „bludných balvanů“, které každoročně uděluje jistá společnost lidem, kteří se vymykají „normálu“ a jdou za hranice vědeckých důkazů.

Hodně těch lidí znám a velmi si jich vážím za jejich odvahu přesáhnout dnešní materialistickou společnost. Vzpomínám si, jak jsem hodně dávno stála frontu na podpis úspěšného astronoma a fyzika do jeho krásné knihy o vesmíru. Tenkrát se vyznával k víře v Boha a já bych se ho dnes ráda zeptala, jestli už věda potvrdila jeho existenci… Kolikrát už věda musela připustit, že se mýlila, a musela přehodnotit různé definice. Ale úžasné na tom všem je, že my lidé máme svobodnou vůli a můžeme se rozhodnout věřit nebo nevěřit, žádat nebo nežádat…

Hlavně bychom však neměli zapomínat, že pýcha předchází pád a že pokora sluší vyvoleným. Dnes vám, milí čtenáři, představím další z „pomocných andělů“, kteří jsou ochotni pomáhat tam, kde o pomoc stojí.

Andělé milostí

Milost je v náboženském smyslu požehnáním nebo ctností, která nás duchovně povznáší. Všichni andělé jsou milosrdní a žijí v láskyplné harmonii se Stvořitelem. Někteří z andělů lidstvu zprostředkovávají určité ctnosti a je pro ně jednodušší, když hodnoty těchto ctností vědomě vyznáváme. Pak můžeme anděly, kteří jim vládnou, žádat, aby nám pomáhali..

Duchovní poznání

Haamiah je andělem kůru mocností, jenž zodpovídá za odolání démonům, kteří nás chtějí odvrátit ze správné cesty. Je ochráncem těch, kdo hledají duchovní poznání. Často býváme kořistí vlastních slabostí a mnoho z nás je zranitelných manipulací „falešných proroků“, kteří se prohlašují za různé „guru“ neboli duchovní vůdce. Pokud chceme být v hledání duchovní pravdy úspěšní, je nezbytná pokora. Anděl Haamiah nás na této cestě může vést. Volat ho můžeme kdykoli. Zapálit bychom měli jednu bílou svíci a trochu očistné myrty.

Moudrost

Sagnessagiel je princem moudrosti a je považován některými tradicemi za nejvyššího anděla, prince serafínů a je také strážcem lidstva. Moudrost se od chytrosti liší v mnoha ohledech. Když je někdo chytrý, znamená to, že v průběhu studia nasbíral mnoho faktů a detailů. Moudrý je naopak ten, kdo má dar chápání a posuzování založený na inteligenci a prožitku. Pokud si přejeme větší moudrost, abychom pochopili mystéria života nebo dokázali lépe posuzovat svůj každodenní život, pak vzývejme anděla Sagnessagiela, aby nám udělil svou milost. Zapalte trochu šalvěje a devět svící – devítka symbolizuje pravdu, která je odměnou moudrého.

Trpělivost

Achaiah je andělem trpělivosti. Netrpělivost je běžným utrpením, které bereme jako samozřejmost. Netrpělivost pramení z naší touhy věci řídit a z neochoty poddat se proudu života. Pokud chcete uvolnit všechnu frustraci a napětí z netrpělivosti, volejte na pomoc anděla Achaiaha. Zpomalte na pár vteřin, zavřete oči a s vdechováním vyslovte jméno Achaiah. Představujte si, jak se na vás moudře a laskavě usmívá, pak otevřete oči, nadechněte se a vklouzněte do proudu života. Brzy vás netrpělivost přejde.

Mír

Titulem anděl míru se pyšní mnoho andělů, ale největším z nich je Serafiel, vládce nejvyššího andělského kůru serafínů. Jsou to andělé lásky a světla, kteří stráží Boží trůn. Oslnivou přítomnost serafínů, kterou nelze vyvolávat, spatřilo jen několik málo smrtelníků, ale následující rituál vám pomůže dosáhnout „serafínského“ stavu. Vyberte si chvíli, kdy se cítíte v pohodě. Dopřejte si uvolňující koupel, zapalte bílou svíci a svoji oblíbenou vůni. Plamen svíce by měl být v úrovni vašich očí. Jednoduše vyjádřete vděk za všechno dobré, co pramení z nekonečné Boží lásky. Zavřete oči a dovolte, aby představa plamene svíčky naplnila celé vaše tělo mírumilovným a láskyplným světlem. Představte si, jak světlo tvořené tisíci anděly míru vás pozvedá do Boží přítomnosti. Toto provádějte nejlépe večer, předtím než jdete spát.

Svoboda

Terathel je světelným andělem kůru panstev. Zajímá se hlavně o svobodu jedince a civilizační pokrok u pozemských národů. Je skutečně mnoho míst na světě, kde lidé nemají svobodu. Dokonce i u vyspělých národů lze vidět mnoho příkladů sociální nespravedlnosti. Nejvíce pomůžeme, když přeměníme hněv v porozumění. I když se zdají věci neskutečně nespravedlivé a těžko se to přijímá, je skutečností, že všechno se děje tak, jak má, a že je to součást vzorce, který má větší význam, než jsme si schopni představit a pochopit. Vzýváním anděla Terathela můžeme pomoci společenství a jejich vůdcům na cestu svobody.

Spravedlnost

Vasiariah je členem kůru panstev pod Zadkielem. Je to anděl spravedlnosti a může být vzýván k pomoci těm, kteří jsou souzeni před zákonem, ale nemůže zprostit žádného viníka jeho viny. Může však zajistit, aby se dospělo ke spravedlivému rozsudku a v případě viny podnítit porotu k milosrdenství a shovívavosti. Božský zákon se spíše než trestem zabývá pokáním, což jsou výčitky svědomí a rozhodnutí jednat příště v mezích zákona.

Soucit

Soucit je jedna z ctností, která je andělům vlastní. Soucit je něco, co nás přesahuje při pocitu lítosti s utrpením druhých. Je snadné cítit soucit k hladovému dítěti nebo zraněnému štěněti, ale fakt, že ti nejstrašnější lidé ve skutečnosti vlastně postrádají lásku, vyžaduje andělské pochopení. Anděl Rahmiel je jedním ze dvou andělů soucitu – spolu s archandělem Rafaelem – a je spjat s nejsoucitnějším a nejpokornějším ze svatých, a to se svatým Františkem z Assisi.

Svatý František byl aristokratický mladík, který jednoho dne při vyjížďkách po krajině potkal malomocného. Byl zasažen přílivem soucitu do té míry, že se vzdal všeho, aby léčil nemocné a pomáhal těm, kteří jeho pomoc potřebovali. Dokázal se natolik identifikovat s Ježíšovým utrpením, že měl okamžitě stigmata, že začal krvácet na místech, kde bylo Ježíšovo tělo probodeno.

Po smrti se prý stal andělem a dostal nové jméno Rahmiel. Jako člen kůru ctností je Rahmiel jedním z andělů nanebevstoupení, kteří Krista doprovázeli do nebes. Můžeme se k němu modlit, pokud chceme přestat ubližovat sobě i ostatním smrtelníkům posuzováním a odsuzováním ubohých duší, které propadly neřestem, a aby nás naplnil svým nekonečným soucitem a my se dokázali vžít do ran bytostí, které jsou odděleny od lásky.

Hodně soucitu vám přeje vaše Marta Pospíchalová

Archiv, časopis Krásná, 2008

Pel-mel
Lásky jedné plavovlásky Závislost na cukru