Úvod Magazín Susan Sarandonová - Celebrity ve službách UNICEF:

Susan Sarandonová - Celebrity ve službách UNICEF:

Susan Sarandonová se narodila ve znamení Vah 4. října 1946 v New Yorku jako nejstarší z devíti dětí přísně katolických rodičů v irsko-velšské rodině. Na Catholic University ve Washingtonu vystudovala matematiku, filozofii, dramatické umění a vojenskou strategii. První herecké zkušenosti sbírala v menším divadelním souboru a přivydělávala si jako modelka u agentury Eileen Fordové. K filmu se dostala nečekaně přes své angažování se v politice. Na konventu Demokratické strany v roce 1968 totiž filmaři demonstrantům nabídli možnost zúčastnit se konkursu na role ve snímku Joe. Susan zaujala a byla obsazena dokonce do jedné z hlavních rolí.

Půvab a inteligence

Světově uznávaná herečka Susan Sarandonová ztvárnila během své kariéry širokou škálu filmových rolí. Hrála ve filmech The Great Waldo Pepper, The Rocky Horror Picture Show, Pretty Baby, The Witches of Eastwick, A Dry White Season a Atlantic City, který jí v roce 1980 přinesl první nominaci na Oskara. Nominaci za nejlepší ženský herecký výkon získala také za role ve filmech Thelma and Louise, Lorenzo´s Oil a The Client. Do každé své role vnesla část svého půvabu a inteligence. A to jak svým odvážným ztvárnění Anny Savojské v Bull Durham nebo v oskarové roli sestry Heleny Prejean v Dead Man Walking.

Vedle svých hereckých aktivit pomáhá jako členka organizace MADRE válečným obětem v Latinské Americe, s divadlem Imagination Workshop provozuje terapeutické produkce pro schizofreniky v losangeleské nemocnici Mount Sinai Hospital, v roli mluvčí organizace New York City Protest se věnuje ochraně lidských práv, podporuje úsilí o zmírnění hladu, řešení ženských otázek a pomoci potřebným dětem a lidem infikovaným HIV/AIDS po celém světě. V roce 1999 získala jako vzor ostatním cenu Ammnesty International USA Media Spotlight. Ve stejném roce se stala vyslankyní dobré vůle UNICEF.

Obhajoba práv dětí

Sarandonová podnikla svou první cestu pro UNICEF v květnu 2000 do Tanzanie. Navštívila zdravotnické a vzdělávací programy UNICEF, včetně divadelního spolku, který prostřednictvím dramatu informuje mladé lidi o nebezpečích HIV/AIDS. Po návratu do New Yorku se postarala o propagaci těchto programů prostřednictvím médií a sama se finančně podílela na kampani „Vykopej studnu pro UNICEF“, což byla benefiční akce pro získání prostředků na zajištění zdrojů pitné vody.

V listopadu téhož roku přijela Sarandonová do Indie. Hlavním důvodem byla návštěva projektů určených malým dětem a zvýšení povědomí o důležitosti prvních let v životě dítěte. Po svém návratu pronesla řeč během představení „Zprávy o stavu dětí ve světě 2001“ a natočila pro UNICEF televizní spot „Say Yes for Children’“, vysílaný po celém světě. Tato kampaň představila 10 klíčových principů, které mají vliv na zlepšení dětských životů. Sarandonová také podporuje každoroční kampaň pro UNICEF „Trick or Treat for UNICEF“, která probíhá ve Spojených státech během svátku Halloween.

V roce 2003 podnikla cestu do Brazílie. Natočila zde epizodu rodinného televizního seriálu What´s Going On?. V seriálu jsou vykresleny životy tří zdejších dětí a díl, ve kterém se Susan Sarandon objevila, pojednával o dětské práci. Epizoda vznikla v koprodukci s UN Works Programme. V současné době je seriál vysílán stanicí Showtime Network ve Spojených státech a později bude vysílán dalšími stanicemi po celém světě. Program sleduje hlavní globální problémy jako jsou války, ničení životního prostředí, diskriminace a chudoba očima dítěte. Susan Sarandonová také poskytla rozhovory, uspořádala tiskovou konferenci a natočila zde veřejné televizní oznámení pro UNICEF.

Je těžké starat se o osiřelé dítě. Zvláště když Vám je devět let.

Leah Maiko (na fotografii v popředí) ztratila matku, když jí bylo osm let. Na den, kdy maminka umírala, nikdy nezapomene: „Začala plakat. Bála se, že my děti budeme trpět, až ona odejde. Věděla, že nemáme nikoho, kdo by se o nás postaral.“ Leah musela přestat chodit do školy a nyní u silnice prodává ovoce a drobné suvenýry, aby zajistila obživu pro sebe a své tři sourozence, z nichž nejmladšímu jsou necelé dva roky (na fotografii sedí na klíně Susan Sarandon, která se snaží Leah utěšit). „Maminka mi chybí ze všeho nejvíc. Někdy mám strach, že to nedokážu, a chtěla bych odejít za ní,“ říká Leah. Spolu se svými sourozenci navštěvuje centrum Kiwohede, které pro sirotky AIDS a děti ulice v hlavním městě Dar-es-Salaam zřídil UNICEF.

Jejich rodiče je už nikdy nepohladí. My jim ale můžeme pomoci.

Každých 15 sekund se nějaké dítě na světě stane sirotkem z důvodu AIDS. Všechny tyto děti prožily beznadějné období nemoci svých rodičů a jejich umírání. Poté se ocitají v nejtíživější situaci, jakou si lze představit:

  • jsou často samy HIV pozitivní
  • jsou vystaveny strádání z podvýživy, protože se o ně často nemá kdo postarat
  • jsou stigmatizovány příčinou smrti svých rodičů, vyvrženy ze společnosti a ocitají se zcela bez pomoci
  • jsou zneužívány jako laciná pracovní síla, protože o ně nikdo nepečuje
  • jsou oběťmi sexuálního zneužívání, protože se jich nemá kdo zastat
  • jsou zbaveny možnosti vzdělání, protože o ně nikdo nedbá

Nahradit těmto dětem rodiče není možné. Avšak s Vaší pomocí mohou dostat šanci přežít a být opět dětmi.

UNICEF ve všech postižených oblastech podporuje pilotní projekty, které sirotkům AIDS mnoha způsoby pomáhají. Pomáhá jim zajistit základní potřeby, jako jsou zdravotní péče, výživa, pitná voda. Snaží se udržet jejich rodiče co nejdéle naživu a po jejich smrti také udržet děti pohromadě. Ještě za života rodičů vyhledává příbuzné, kteří se o děti mohou postarat. Projekty školních jídelen udržují sirotky ve školních lavicích. Toto vše pomáhá sirotkům AIDS cítit se alespoň větší část dne jako jiné děti a dává jim šanci uniknout chudobě, až vyrostou.

Dopad pandemie AIDS na děti je skutečně zdrcující. Na světě nyní žije 15 milionů sirotků AIDS, z toho více než 2,2 milionu tvoří děti, které jsou samy nemocné. Každý den se z důvodu AIDS stane sirotky 4 250 dětí.

Jakým způsobem UNICEF sirotkům AIDS pomáhá?

Prevence přenosu viru z matky na dítě

90 % HIV pozitivních dětí bylo nakaženo během posledního období těhotenství, porodu nebo kojení. Riziko přenosu viru z matky na dítě je ve vyspělých zemích 15 – 25 %, v rozvojových přibližně 35 %. Díky včasnému podávání léků a jednoduchým, ale účinným opatřením během porodu a při kojení je možno v naprosté většině případů přenosu viru zabránit. UNICEF zajišťuje pro těhotné ženy testování na HIV, podávání léků snižujících riziko přenosu viru z matky na dítě za porodu a poradenství o bezpečné výživě dětí narozených HIV pozitivním matkám.

Léčba HIV pozitivních dětí

Léky vhodnými pro děti jsou léčena pouze 2 % HIV pozitivních dětí. Snahy UNICEF jsou zaměřeny na zvýšení celkové dostupnosti těchto léků pro všechny nakažené děti. Pro léčbu HIV pozitivních dětí UNICEF zajišťuje: léky specifické pro tuto infekci, další léky, např. cotrimocazol, pro prevenci a léčbu přidružených infekcí, které postihují děti se sníženou imunitou.

Ochrana sirotků AIDS

Pomoc UNICEF zahrnuje jak psychologické poradenství pro HIV pozitivní rodiče, zaměřené na budoucí zabezpečení jejich dětí (včetně např. poslední vůle), tak zajištění školních poplatků pro osiřelé děti, aby mohly pokračovat ve školní docházce, apod. Prostřednictvím sítě buddhistických chrámů v deltě Mekongu např. s podporou UNICEEF pracuje vzdělávací organizace Sangha Metta, jejíž programy jsou zaměřeny na osvětu a odstraňování stigmat HIV/AIDS v povědomí společnosti, stejně jako na pomoc rodinám a dětem, které jsou onemocněním postiženy. Pomoc UNICEF zahrnuje i podporu širších rodin sirotků AIDS, které se jich ujaly, a prostřednictvím komunit také podporu samostatných domácností osiřelých dětí.

Prevence a osvěta

Nejdůležitějším úkolem prevence HIV/AIDS je snížit riziko nákazy mezi dospívajícími zajištěním dostatečného přístupu k získání kvalitních informací o ochraně proti přenosu tohoto onemocnění a s tím souvisejících návyků a dostupnosti služeb. Velká pozornost je věnována podpoře vzdělávání mladých lidí ve vrstevnických skupinách, v nichž si mladí lidé navzájem předávají poznatky o prevenci AIDS, a zakládání komunitních a poradenských center, v nichž mladí lidé získávají potřebné poznatky neformálně diskusí ve skupinách, při sportu nebo např. prostřednictvím tematicky zaměřených divadelních představení.

Co může UNICEF za Váš příspěvek pořídit:

  • 6 Kč Test na zjištění infekce HIV
  • 768 Kč Léčebná dávka antiretrovirového léku (nevirapin), dostatečná pro 1 těhotnou ženu nakaženou HIV a její nenarozené dítě.
  • 5 760 Kč Dostatek stravy, ošacení a učebních pomůcek pro 1 sirotka AIDS na 1 rok.
  • 9 120 Kč Speciální ‚porodnické‘ lůžko, na kterém ženy přivádějí na svět své děti (pro běžné zdravotní centrum je určeno 1 takové lůžko, pro okresní nemocnici minimálně 2 lůžka).

Archiv, časopis Krásná 2007

Osobnosti a rozhovory
Táňa Medvecká – Štír jako vyšitý Vitamin M, prevence stresu a stárnutí