Úvod Magazín Měsíc zahradníkem - Srpen

Měsíc zahradníkem - Srpen

Co dělat v srpnu na zahradě, v ovocných sadech, ve dvoře, ve včelníku a dalších pro pěstitele důležitých místech?

Na poli a lukách

Žně v příhodný čas poháněti. Hnůj vyvážeti a ouhory jetelové, orati k setbám podzimním, zimní řepku síti, podzimní řepu (pícnou) a směsice vysévati, sklízeti jetel suchý na semeno, sklízeti len, otavy sekati.

Na chmelnici a vinici

Naposledy okopávati. Sklízeti červeňák ku konci měsíce. Proklestiti husté keře, přivazovati mladé prejty, pozorlivě plíti a svízel poklízeti. V půdách studenějších a vazkých potřetí okopávati.

V zahradě

Sbírati uzralé boby (fazole), okurky a melouny, obírati semení všelikého zahradího rostliva, špenát vysévati, zeleninu plíti a okopávati, podzimní řípu síti, taktéž i cibule, pronásledovati motýly i housenky.

V sadech ovocných

Očkovati na očko dřímající, jádra vysévati, česati zralé ovoce letní, sušiti ovoce letní. Padanky sbírati nebo prasata na ně vyháněti.

Ve dvoře 

Chystati a čistiti semeno k setbám, přehazovati na sejpkách obilí letošní, přehazovati otavu, vrtěti a nasolovati máslo při píci podzimné, len rositi, ukládati vejce na zimu.

Ve včelníku

Třeba-li, pobíjeti trubce.

Archiv, Krásná paní 2013

Pel-mel
České vynálezy - Plastická trhavina Semtex Sylvia a Ted