Úvod Magazín Měsíc zahradníkem - Listopad

Měsíc zahradníkem - Listopad

Co dělat v listopadu na zahradě, v ovocných sadech, ve dvoře, ve včelníku a dalších pro pěstitele důležitých místech?

Na poli a lukách

Poslední zbyzky setby obstarávati, rýhovati a hluboce orati k okopaninám, odorávati ouhory, upraviti pole k jařinám, hnůj zaorávati, vodní brázdy a svodnice prohlížeti a opravovati, kamení z rolí vyklízeti, cesty a strouhy spravovati. Luka zavlažovati, mechová místa trhadlem přejížděti, popelem, vápnem a štělovinou mrviti.

Na chmelnici a vinici

Hnojiti zvláště s močůvkou do jamek, tyčky skládati, keře vinné obřezávati a hnojiti, nové vinice zakládati.

V zahradě

Veškeré záhony zrýti a pohnojiti, zakládati chřestoviště, chytati štíra krtonohého do jam mrvou koňskou vyplněných.

V sadech ovocných

Stromy mladé přesazovati, staré čistiti, okopávati a hnojiti, zakládati živé ploty, stromky pořadové pokrývati slamou nebo chrastím, k nový sadům jámy  kopati.

Ve dvoře

Zelí nakládati, přebírati ovoce a hnilé kusy vybírati, sklepy vyvětrávati a před mrazem chrániti, mlátiti obilí.

Ve včelníku

Opatřiti ouly proti mrazům, sněhu a myším.

Archiv, Krásná paní 2013

Pel-mel
Jak se jezdí v Austrálii? Moudrost stromů Smrk a jedle