Úvod Magazín Feng - Šuej - příchod domů

Feng - Šuej - příchod domů

Účelem feng-šuej je vytvořit prostředí, ve kterém čchi proudí volně a plynule, a to jak v bytě, tak v domě i na zahradě. Lidé tam budou naladěni pozitivně, rostliny budou zdravé a zvířatům se bude dařit. Tam, kde se čchi zpomaluje nebo se zcela zastaví, nastávají problémy a nesoulad.

Feng-šuej je filozofie stará 6000 let, i když tento termín byl poprvé použit až ve 4. století n. l. v tzv. Knize pohřbívání. Postupně vznikly dva hlavní proudy, škola kompasová a škola tvarová. Nejlepším obrazcem ro půdorys domu, bytu i zahrady je pravidelný čtverec nebo obdélník, kde podle školy kompasové je všech devět polí pa-kua v rovnováze.

Někteří mistři feng-šuej pak využívají jedné nebo druhé metody, jiní pak jejich kombinace. My se zaměříme především na odstraňování negativních vlivů okolí na místa, kde se nejčastěji zdržujeme, protože většina z nás již někde žije a svůj dům či byt nejsme schopni ani přemístit, ani otočit, ani přestavět. Proto se podle školy tvarové, s použitím harmonizace pěti prvků, vody, dřeva, ohně, země a kovu, pokusíme svůj byt uvést do rovnováhy.

Jedním z nejdůležitějších činitelů je příchod k domu, vstup a také tvar a umístění vchodových dveří, následně pak vchod do bytu. Cesta vedoucí ke vstupu do domu by zásadně neměla být přímá, měla by se mírně klikatit. Pokud máme k domu rovnou pěšinu, měli bychom alespoň po straně vysázet květiny, přerůstající do cesty, abychom narušili přímé linie. Podle její délky a šířky zvolíme vhodné proporce rostlin. Příliš úzká cesta lemována rostlinami vyššími působí stísněně, cesta široká zase nesnese nízké drobné rostlinky. Někdy je možné cestu přerušit vhodnou dekorací.

Vchodové dveře pak mají být úměrné velikosti domu a větší než dveře ostatní nacházející se uvnitř. Příliš mohutné dveře mohou pozitivní čchi z interiéru rychle odvádět a naopak malé brání vstupu příznivé síly zvenčí. Velmi důležitý je samotný vzhled a úprava vchodu i prostoru bezprostředně za dveřmi. Z hlediska feng-šuej je umístění schodiště proti dveřím nevhodné, zvláště pak nepříznivé jsou schody klesající dolů, například do suterénu nebo do sklepa. Také vyčnívající rohy působí jako „otrávené šípy“ a zadržují plynulé proudění. Dobrou službu nám v tomto případě poskytnou rostliny ve vhodných nádobách, které zmírní negativní působení ostrého rohu. Ať už jsou za vstupními dveřmi chodby, schodiště, předsíň nebo hala,
musí působit čistě a světle, upraveně a příjemně. Vítáme zde návštěvníky a sami bychom měli odložit své starosti při příchodu domů a měli bychom se naladit pozitivně, k čemuž nám rozhodně ponurý, stísněný a neupravený vstup nepomůže. Schodiště i chodby musí být dobře osvětlené, je třeba použít přímého světla, ovšem tmavé kouty můžeme rozjasnit nepřímým osvětlením svítícím nahoru. Chodby a schodiště je možné vymalovat barevně, vyzdobit příhodnými obrázky krajin nebo květin, a pokud sem nemůžeme kvůli nedostatku světla postavit živé rostliny, můžeme použít květiny dřevěné, malované. Máme-li na chodbě okno, je vhodné zastřít je jemnými mušelínovými záclonami, a oddělit tak venkovní prostor od vnitřního. Pokud v rodinném domě vstupujeme přímo do předsíně, je lepší opatřit věšáky na svrchní oděvy zatahovací stěnou nebo roletou, která prostor zklidní. I když se ve fengšuej pohled na užití zrcadel různí, převažuje názor, že zrcadlo úměrné velikosti instalované na správné místo má účinky pozitivní. Nikdy však nedávejte zrcadlo proti vchodovým dveřím, neboť takové odráží dovnitř proudící příznivé čchi zase ven. Na chodbách napomáhají zrcadla rozjasnit tmavé kouty a ohyby, dlouhé chodby, kde se čchi pohybuje příliš rychle, rozčleníme několika šachovnicově rozmístěnými zrcadly po obou stranách. Docílíme tím optického rozšíření úzkého prostoru a větší hloubky, pokud dbáme na to, aby každé z nich odráželo příjemný obrázek a nějaké světlo. Zrcadla mají vždy mít rám a nesmí být pověšena proti sobě.

Vstup do domu je nejen naší vizitkou, ale harmonicky zařízený prostor přinese potěšení a příjemné uvítání i nám.

Archiv časopis Krásná

Feng-Šuej
Meruňka Pažitka