Úvod Magazín Děti a válka

Děti a válka

Životy nás všech, ať žijeme kdekoliv ve světě, ohrožují stále častěji nejrůznější katastrofy – silná zemětřesení, časté uragány, prudké deště se záplavami nebo naopak dlouhotrvající sucho. Snad nejhoršími katastrofami jsou ale ty, které způsobuje sám člověk. Ozbrojené konflikty, které právě teď probíhají v různých částech naší planety, bezprostředně ohrožují životy milionů dětí.

Nejméně v 18 zemích světa bere válka dětem to nejcennější, co mají – život, zdraví, nevinnost. Jen za posledních deset let v ozbrojených konfliktech zemřely více než dva miliony dětí, dalších šest milionů žije s trvalými následky válečných zranění a přibližně 250 tisíc dětí bylo přinuceno účastnit se bojů jako dětští vojáci.

Jako ve všech ozbrojených konfliktech, bez ohledu na jejich příčinu nebo původce, nejvíce trpí ti nejzranitelnější. Dnešní války se totiž nebojují mezi státy, ale v ulicích vesnic a předměstí, kde se jednoduše stírá rozdíl mezi obyčejným člověkem a vojákem. V dnešních válkách neumírají především vojáci, ale civilní obyvatelstvo, včetně těch nejmenších dětí.
V situacích, kdy je velká část obyvatelstva na útěku před následky bojů, navíc snadno dochází k oddělení dětí od rodičů a také se rychle šíří nebezpečné nemoci, jako je cholera, záškrt nebo malárie. Děti žijící v oblastech konfliktu často nemohou chodit do škol, protože byly zničeny nebo v nich není bezpečno. Pokud v zemědělských oblastech lidé nemohou obdělávat pole a starat se o dobytek, děti již během několika týdnů trpí akutní podvýživou. Stejně obtížné bývá v oblastech bojů zajistit přístup k pitné vodě a zdravotní péči.

Jen v Demokratické republice Kongo, kterou sužuje ozbrojený konflikt již více než 10 let, se počet civilních obětí odhaduje na neuvěřitelných pět milionů. Celou polovinu tohoto hrozivého čísla tvoří děti. Jako zbraň a prostředek k zastrašení civilního obyvatelstva je často používáno sexuální násilí. Jen za minulý rok bylo v oblasti bojů hlášeno 28 tisíc případů znásilnění žen a dívek – ještě více případů však zůstane navždy skryto.

Je mnoho věcí, které na světě nemůžeme změnit. Utrpení velké většiny dětských obětí válečných konfliktů však můžeme zabránit. Vždyť přece děti, které z důvodu války ztratily dětství, by neměly přijít také o svoji budoucnost?

Jak pomáhá UNICEF?

Vyjednává přístup i do těch nejnebezpečnějších oblastí, aby zajistil přežití co nejvíce dětí a jejich rodin: poskytuje terapeutickou výživu, pitnou vodu, hygienické prostředky a léky. S válčícími stranami vyjednává tzv. dny klidu zbraní, během nichž zajišťuje proočkování všech potřebných dětí proti nebezpečným infekčním nemocem.

Zajišťuje registraci ztracených dětí a pomáhá s vyhledáním jejich rodičů nebo příbuzných. Pro děti, kterým válka rodiče vzala, zajišťuje náhradní péči v tranzitních centrech nebo – pokud je to možné – přímo v rodinách. V uprchlických táborech zřizuje mobilní školní stany, kde mohou děti pokračovat ve výuce a také získat psychosociální pomoc. Obětem sexuálního násilí zajišťuje pomoc lékaře a psychologa a v situacích, kdy není možný návrat do původní komunity, jim také pomáhá získat novou identitu a možnost samostatné obživy.

Vyjednává demobilizaci dětských vojáků a ve speciálních centrech zajišťuje jejich návrat k normálnímu životu, včetně možnosti chodit do školy nebo získat kvalifikaci. Pomáhá s odstraňováním nášlapných min a pomocí speciálních výukových programů děti učí rozpoznávat jejich rizika i možnosti, jak se před tímto vážným nebezpečím chránit.

Hlavní oblasti současných konfliktů:

Afghánistán, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Filipíny, Haiti, Irák, Kolumbie, Libanon, Myanmar (Barma), Nepál, Palestina, Pobřeží slonoviny, Somálsko, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Uganda

Příklady nákladů

150 Kč terapeutická výživa pro 1 dítě na měsíc

600 Kč proočkování 1 dítěte proti 6 smrtelným dětským nemocem (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna)

2570 Kč měsíční pobyt 1 sirotka v tranzitním centru s nemocnicí (náklad je průměrný, záleží na konkrétní diagnóze dítěte)

4250 Kč škola v krabici (kompletní souprava vzdělávacích pomůcek pro 80 žáků a 1 učitele)

 

Archiv, časopis Krásná 2010

Pel-mel
Celý život na dvou židlích (2. díl) Julia Child: žena, která naučila vařit Ameriku (1. díl)