Úvod Magazín Feng - Šuej - začínáme

Feng - Šuej - začínáme

Feng-šuej usiluje o harmonii našeho okolí, jak v širším pojetí krajinném, tak v našem nejbližším okolí, v zahradě, v bytě a na pracovišti. Správným umístěním podporuje proudění životodárné síly čchi, která prostupuje vše živé i neživé, protéká krajinou i živými bytostmi. Feng znamená vítr, šuej je v překladu voda, symbolizují dvě hlavní síly přírody. Původně bylo toto spojení používáno v souvislosti s hledáním klidného odpočinku zemřelých, později pak s hledáním klidných míst k životu, krytých před větrem a bohatých na vodu. Lidé ve starověku věřili, že svět kolem nich je naplněn různými božstvy a duchy, dobrými i zlými. Staří Číňané pak byli přesvědčeni, že nadpřirozené síly sídlí ve zvířatech a rostlinách, i v kamenech, skalách a vodě. K ochraně před zlými duchy a pro přízeň dobrých božstev byly využívány nejrůznější obřady a praktiky.

Tradiční čínské filozofie vycházejí z harmonizace dvou protikladných ve vesmíru působících sil, slunce, které představuje „světlý“ jang, a měsíc jenž reprezentuje „temný“ jin. Tyto síly pak tvoří neoddělitelný celek, jeden bez druhého se neobejdou a zároveň se prolínají. Jin je princip ženský, pasivní, naproti tomu jang je mužský, aktivní, oba jsou na sobě závislé. Celé čínské tradiční pojetí vychází z procesu neustálých změn a proměn, jako den přechází v noc a opět se rodí nový den. Právě změny jsou pramenem energie čchi.

V průběhu věků se feng-šuej vyvinulo v poměrně složité učení, obsahuje množství různých metod, z nichž použitím každé z nich či jejich kombinací dosáhneme potřebného výsledku. V praxi se umění harmonizovat prostorovou energii užívá k situování staveb a jejich souladu s okolím tak, aby prospívala zdraví, kondici a štěstí a v neposlední řadě i pracovním úspěchům a dále slouží k harmonizaci stavby s člověkem. Správného výsledku je docíleno buď orientací podle kompasu luo-phan (škola kompasová), nebo pomocí tvarů a barev a použitím vhodného materiálu (škola tvarová). Někteří současní mistři postupují podle obou metod současně. Ve staré čínské mytologii každé ze čtyř posvátných zvířat – drak, tygr, želva a fénix – vyjadřovalo jiný typ krajiny. Prostor chráněný těmito čtyřmi tvory, nazývaný „nebesa na zemi“, je posvátný a je ideálním místem pro umístění stavby.

Škola kompasová je složitá nauka, která je aplikována již při stavbě domu, využívá mimo jiné i světových stran, kde je oproti západním zvyklostem jih umístěn vždy nahoře. Důležité je zastoupení pěti základních prvků.

Voda – čchi teče dolů. K tomuto prvku náleží barva tmavě modrá a černá a zvlněné a nepravidelné tvary. Dřevo – čchi se šíří do stran. Patří sem barva zelená a vzestupné vertikální a válcovité tvary. Oheň – čchi stoupá vzhůru. Zastupuje jej barva červená, růžová a purpurová a vyjadřují jej špičaté a trojúhelníkové tvary, světlo a zářící předměty.

Země – čchi se otáčí. Tento prvek je úrodný. Patří sem barva žlutá, béžová, hnědá, okrová, oranžová a všechny ploché, horizontální a čtvercové tvary, předměty z kamene či keramiky. Kov – čchi se smršťuje, vytváří napětí, přináleží mu barva bílá a stříbrná a kulovité a kopulovité tvary.

Pro vybudování ideálního bydlení je důležité i rovnovážné zastoupení všech pěti prvků, jimž odpovídají i dané tvary, barvy a použité materiály.

Informace obsažené na luo-phan jsou pak zhuštěny v magickém čtverci pa-kua, který se přikládá na plánek bytu a zjišťují se příznivé a nepříznivé polohy jednotlivých místností ve vztahu k jejich obyvatelům.

V našem západním světě, sužovaném neustálým shonem a stresem, získávají metody pomáhající nacházet vnitřní klid a harmonii větší a větší oblibu, protože vytrvalý tlak okolního světa narušuje naši osobnost.

Feng-Šuej
Lilek jedlý: baklažán Tajemství šatníku Madame Déficit