Úvod Magazín Miroslava Trizuljaková

Miroslava Trizuljaková

Krajinoobraz, kombinované techniky, asambláž a kvaš na pevné podložce, 38x30 cm, 2007
Krajinoobraz, kombinované techniky, asambláž a kvaš na pevné podložce, 38x30 cm, 2007

Když se zamyslím nad svojí výtvarnou činností, vidím, že mě dosti zajímá nějaký děj
a ten určitým způsobem zaznamenávám. Je to například v tématu vrstvení,
v němž hledám vztah a propojení mezi věcmi příjemnými a krásnými,
ale i nevzhlednými a problémovými. To vše má pro mne souvislost,
kterou se snažím objevit a dál výtvarně rozvíjet, například snímáním
otisků struktur staré zdi a zvětralých barevných nátěrů,
které pak doplňuji malbou či kresbou.

Vrstvím různé skvrny barvy, plastické písčité tmely, asambláže rozmanitých materiálů. Podobně pracuji s ručními papíry, které už mají nějakou strukturu a mnohdy mají
ve své hmotě zakomponované kousky trávy či suché listy, a já jenom přidám „další vrstvu“ malířskými a kresebnými vstupy.

 

Převzato z kalendáře Krásné paní 2009

Výtvarníci
Dušan Sekela Daniel Bidelnica