Úvod Magazín Jarmila Velká

Jarmila Velká

Čarovná flétna, olej, 85 x 90 cm, 2006
Čarovná flétna, olej, 85 x 90 cm, 2006

Od detstva ma fascinovala hviezdna obloha. Prebúdzala moju fantáziu o nekonečne. Počas mojich poľských štúdií dozvedela som sa o zvláštnych vplyvoch Luny na prírodu a ľudský organizmus. Akosi podvedome Mesiac a nekonečno sa stali aj témou časti mojej výtvarnej výpovede. Od dávna, keď si zaobstarávam kalendár na Nový rok, nesmú chýbať fázy Mesiaca. Podľa nich viem sa zorientovať v mnohých veciach.

Překlad

Od dětství mě fascinovala hvězdná obloha. Probouzela moji fantazii, mé snění o nekonečnu. Během svých polských studií jsem se dozvěděla o zvláštním vlivu luny na přírodu a lidský organismus. Jaksi podvědomě se měsíc a nekonečno staly tématem mé výtvarné výpovědi. Už dlouho, když si kupuji kalendář na nový rok, nesmí v něm chybět fáze Měsíce. Podle nich se umím zorientovat v mnohých věcech. 

Převzato z kalendáře Krásné paní 2011

Výtvarníci
Ivan Kováčík Marek Žitňan