Úvod Magazín Co to byla Fišpanka v Praze

Co to byla Fišpanka v Praze

Pod bývalým slovanským klášterem v Emauzích, v nynější ulici Pod Slovany a na rohu Trojické ulice, stávalo ještě ve dvacátých letech minulého století sešlé a ponuré stavení, jedno z posledních ze starého Podskalí. Byl to podélný pavlačový dům s úzkým dvorem
ohrazeným vysokou zdí, nad vraty do dvora byl označen nápisem Zaopatřovací ústav města Prahy. Budově se říkalo Fišpanka, protože v něm bývala v letech 1856–1862 továrna podnikatele Grubera na zpracování rybích kostic Fischbein, používaných do šněrovaček
a k různým jiným účelům.

Po roce 1862 zakoupila dům od J. Breithuta pražská obec, která v něm zřídila zaopatřovací ústav humanitního rázu. Chovanci byli do ústavu předáváni pražským policejním ředitelstvím a městským chudinským úřadem. Byli sem umisťováni tuláci, lidé propadlí alkoholu, ale i opuštění starci a stařeny a osamělé matky s malými dětmi, lidé bez vlastního domova a domovské příslušnosti, kteří neměli jiného útočiště. Jak vypadal život za vysokou zdí ústavu, objasňuje zpráva zemského zdravotního inspektora při tehdejším místodržitelství ze dne 5. července 1917, zaslaná Magistrátu hlavního města Prahy. Hned v úvodu zprávy se píše, že ústav nevyhovuje svému účelu v nižádném směru. Jako prvořadá závada se uvádí, že ústavu se používá nejen jako trestnice, nýbrž i jako útulku nevyléčitelně nemocných osob, jejichž domovská příslušnost není zjištěna, takže je zároveň trestnicí, chorobincem a azylem. Jako další závada se konstatuje umístění ústavu v objektu, který nevyhovuje ani velikostí, ani vybavením. Jak byl ústav omezen místem, vysvítalo i z neuvěřitelné okolnosti, že mrtvoly zemřelých chovanců se kladly do předsíně pokoje lékaře. Prádelna, kuchyně a lázně byly malé, primitivně zařízené a neodpovídaly zdravotním předpisům stejně jako nemocniční pokoje. Nemocným nebyla poskytována potřebná péče od pracovnic, které byly placeny třiceti haléři denně. Jako nejnaléhavější opatření požaduje zpráva zemského zdravotního inspektora, aby zemřelí byli ukládáni do zvláštní, výhradně k tomu účelu určené místnosti, dále aby přístroj k čištění šatů, jehož pro nedostatek koksu nemohlo býti používáno, byl uveden v činnost a konečně aby, pokud možno, těm chovancům, kteří se bez vlastní viny dostali do ústavu, byla zvýšena strava. Vzhledem k uvedeným okolnostem se magistrát žádá, aby se konečně postaral o zřízení nového ústavu moderním požadavkům odpovídajícího, o čemž se již po tolik let bez výsledku jedná. Dnes je na místě, kde stávala Fišpanka, sportovní hřiště. Její podobu nám zachovala fotografie, kdy v jejích zdech byl zaopatřovací ústav. Později byl zřízen ústav v Krči v kolonii, která nahradila Fišpanku moderními stavbami, která je dnes známá jako Thomayerova nemocnice nebo dříve Masarykovy domovy.Cestování
LUDVÍK KUNDERA: poezie Slavné katedrály