Úvod Magazín Africký roh volá o pomoc

Africký roh volá o pomoc

Ve světě se právě teď odehrává několik humanitárních krizí, v důsledku kterých jsou ohroženy miliony dětí, které potřebují naši pomoc.

Situace v zemích východní Afriky je nejkritičtější od hladomoru v Somálsku v letech 1991–1992.
Stovkám tisíc dětí doslova hrozí smrt – k dvěma hlavním krizovým parametrům, kterými jsou vysoká míra podvýživy a vysoká úmrtnost dětí do pěti let, se totiž vlivem dlouhotrvajícího sucha přiřadily ještě další čtyři, které se navzájem podmiňují: snižování množství a kvality pastvin, snižování dostupnosti vody, trvalý růst místních cen obilí a snižování ročních výnosů sklizně.


Malé dítě odpočívá na lůžku ve stabilizačním výživovém centru, podporovaném UNICEF v nemocnici v Lodwaru, hlavním městě distriktu Turkana v Keni. Vážná akutní podvýživa dětí zde dosáhla nejvyšší úrovně v historii této pastevecké oblasti – činí 37,4 %.

Významnou součástí pomoci UNICEF v uprchlických táborech i ve vesnických regionech je očkování dětí
na ochranu před infekčními nemocemi. Jen na pomoc Somálsku již dodal na 300 tisíc dávek vakcín
proti spalničkám a stovky tisíc vakcín proti dětské obrně, záškrtu a tetanu. 
Součástí očkovacích kampaní jsou také dodávky vitaminu A a odčervovacích tablet.

UNICEF se s pomocí partnerů snaží i v terénu předejít nejhorším dopadům sucha a zvýšit odolnost místních obyvatel novými vodními vrty a budováním studní. V Somálsku UNICEF zajišťuje pojízdné cisterny s vodou
a také buduje nové nebo opravuje staré zdroje vody. 

Mezi takové krizové oblasti patří také země afrického rohu, sužované mnohaletým suchem, které souběžně
s dalšími vlivy způsobilo nejvážnější humanitární katastrofu současnosti. Během posledních dvou období dešťů v Somálsku a v zemědělsko-pasteveckých regionech Keni, Etiopie a Džibutska téměř nepršelo,
což vedlo k nízkým sklizním a dramatickému růstu cen potravin. Dobytek, který je pro pastevecké kmeny hlavním zdrojem obživy i potravy, vlivem nedostatku pastvy a vody uhynul a zbylé kusy pastevci rychle
prodávají, aby měli na jídlo, jehož cena se za poslední rok zvýšila o 270 procent.

Situace dětí je kritická: životy 700 tisíc dětí jsou v bezprostředním ohrožení, několik desítek tisíc dětí
již zemřelo. V pěti regionech na jihu Somálska, kde situaci ještě komplikuje vleklý konflikt, propukl hladomor. Tisíce somálských rodin opustily své domovy a vydaly se na dlouhou a nejistou cestu do jiných oblastí Somálska nebo do sousedních zemí – zejména do Keni a Etiopie, kde zaplnily uprchlické tábory.

V oblasti afrického rohu tak vlastně probíhají současně dvě velké krize: jedna v přeplněných táborech
pro uprchlíky ze Somálska v Keni a Etiopii, druhá – méně nápadná – ničí obyvatele suchem postižených vesnic ve všech těchto zemích. Co dělá UNICEF ve všech zemích východní Afriky působí trvale a od počátku
krize zasahuje přímo na místě i v oblastech, kam jiné organizace neměly dosud přístup.
V uprchlických táborech i v postižených vesnických regionech zajišťuje krizovou pomoc, zaměřenou
na terapeutickou výživu pro záchranu podvyživených dětí, přístup k pitné vodě a hygieně a na ochranu dětí.Zajišťuje očkovací kampaně proti spalničkám, záškrtu, dětské obrně, mateřskému a novorozeneckému
tetanu, dodává orální rehydratační sůl na pomoc dětem strádajícím průjmy a dehydratací, vitamin A
na posílení imunity i moskytiéry pro rodiny s dětmi žijící v malarických oblastech Somálska.
Rozsah poskytované pomoci je obrovský, ale stále není dostatečný. Krize je rozsáhlá a na pokračování programů – aby se pomoc dostala ke všem dětem, které ji potřebují – chybí dostatek prostředků.
Situace dětí se vlivem přetrvávajícího sucha zhoršuje a příští úrodu je možné očekávat nejdříve
až s dalším obdobím dešťů koncem tohoto roku. 

Sucho, hlad a vleklý konflikt vyhnaly z domovů stovky tisíc somálských obyvatel,  kteří se rozhodli nalézt bezpečnější útočiště pro život. Náročné, často i několik týdnů trvající putování stojí dospělé i děti hodně sil
a mnohé z nich i život.  Podle oficiálních odhadů opustilo své domovy přesídlením uvnitř Somálska více než 1,5 milionu lidí, z nichž 58 % tvoří děti. Dalších čtvrt milionu lidí uprchlo od ledna do července do sousedních zemí. Úměrně tomu, jak se krize zhoršuje, stoupají i počty běženců.

Oslabený organismus podvyživených dětí je náchylnější k onemocněním běžnými i infekčními nemocemi,
které po propuknutí znamenají většinou smrt. Nedostatek potravy a špatné hygienické podmínky
v přeplněných uprchlických táborech toto nebezpečí ještě násobí. Celkový pohled na uprchlický tábor Dagahaley – jeden ze tří táborů pro uprchlíky ze Somálska v okolí města Dadaab na severovýchodě Keni blízko somálských hranic  (další dva tábory jsou Ifo a Hagadera). Do táborů u Dadaabu přichází 
v průměru 1300 uprchlíků denně – jsou klasifikovány jako největší uprchlická útočiště na světě.


Malý somálský chlapec Mohammad strádající těžkou podvýživou mohl začít konečně zase sám jíst.
V ruce drží sáček terapeutické stravy Plumpy’Nut z dodávek UNICEF v ceně necelých 9 Kč – k plnému zotavení dítěte je zapotřebí přibližně 150 sáčků na dobu 4–6 týdnů. Mohammad je v péči stabilizačního výživového centra podporovaného UNICEF v uprchlickém táboře Hagadera u města Dadaab v Keni.

Kolik stojí pomoc?
120 Kč rodinná moskytiéra, ošetřená prostředkem proti hmyzu, o rozměrech 190 x 180 x 150 cm
550 Kč vakcíny proti spalničkám v množství dostatečném pro záchranu života 100 dětí
1300 Kč terapeutická výživa Plumpy’Nut v množství potřebném k vyléčení
jednoho dítěte strádajícího vážnou akutní podvýživou

Jak můžete pomoci?
www.unicef.cz


 

Láska a vztahy
Ó, růžičko, proč vadneš... Kolik měsíců vlastně známe?